Danang Wijanarko, and Mohammad Muhlis. 2022. “ANALISIS KEBUTUHAN MODA ANGKUTAN UMUM BUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”. JURNAL DAKTILITAS 2 (1), 31-43. https://doi.org/10.36563/daktilitas.v2i1.523.